เมื่อซื้อสินค้า Saramonic มูลค่ามากกว่า 2000 บาทขึ้นไป แนบใบเสร็จและแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ทีม Admin ดึงเข้ากลุ่มหลังจบงาน Photo Fair 2023